เป้าหมาย (Understanding Goal):เข้าใจความหมายความสำศัญของเวลา รวมทั้งวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงมองเห็นความสัมพันธ์ในด้านต่างๆของแต่ละยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งเคารพวิถีและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างศานติ


Gallery

สมาชิกพี่ป.4


พี่น้ำอ้อย


พี่วิว


พี่กุ๊ก

พี่มิกซ์

พี่มอญ

พี่บีม

พี่สุเอก


พี่ธาม

พี่น้ำฝน

พี่โต้ง

พี่สกาย


พี่อาร์ม

พี่เบียร์

พี่แก้ม

พี่เฟรม

พี่ชมพู่


พี่น้ำมนต์


พี่อั้ม

พี่แป้ง


พี่หอม


พี่ซอ

พี่บาส


พี่กันพี่มิ้นท์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น